Małżeństwo - wychowanie dzieci Jakie miejsce w moim życiu zajmują pieniądze, praca, relacje z rodzicami, znajomi, internet itd.?

Czy wszystkiemu nadajemy właściwą rangę? Odkrywamy, jakie miejsce w naszym życiu i sercu powinny zająć  te wszystkie sprawy, aby nie miały one nad nami władzy.

Podczas trzeciego spotkania dowiadujemy się,  dlaczego warto na pierwszym miejscu postawić Pana Boga i jedność małżeńską, oraz jak realizować ten cel na co dzień.

Tematy poruszane podczas trzeciego spotkania:

  • Pieniądze i praca w małżeństwie i rodzinie.
  • Relacje z rodzicami i teściami.
  • Zagrożenia dla małżeństwa.

Zobacz również:  Spotkanie I     Spotkanie II


„Jedna z najbardziej niszczących rzeczy, jaka może nam się przydarzyć, to wpaść w szpony przyzwyczajenia. Tak do dobrego, jak i do złego. (…)Przyzwyczajenie to hamulec, skostnienie, które zniewala serce; żyjemy byle jak, tracąc zdolność właściwej oceny i postępowania.” – Papież Franciszek