Cykl spotkań „Miłość i Prawda” obejmuje trzy spotkania, oddalone czasowo od siebie średnio o 4 tygodnie.

Spotkania są zaproszeniem do rozpoczęcia pewnej drogi, która prowadzi do odkrywania prawdy o powołaniu małżeńskim, o miłości Boga do każdego małżeństwa i rodziny, o potrzebie więzi z innymi rodzinami. Drogę tą mogą rozpocząć małżeństwa sakramentalne, niezależnie od tego, jak długi jest ich dotychczasowy staż małżeński  i jak układały się dotychczasowe relacje. Spotkania wielu małżeństwom na całym świecie, niezależnie od różnic kulturowych, przywróciły nadzieję, że miłość małżeńska może być wierna i szczęśliwa. I nawet wówczas, gdy po ludzku wydaje się to niemożliwe, z Bożą pomocą zawsze warto budować, czy też odbudowywać relacje miłości w rodzinie.

Program każdego Spotkania obejmuje różne elementy:

  • Konferencje, związane z tematem weekendu, opracowane są na podstawie doświadczeń wielu małżeństw, z pomocą wiedzy specjalistów zarówno świeckich jak i duchownych; głoszone są one przez przygotowane do tego pary małżeńskie ze Wspólnoty Emmanuel i zawierają konkretne przykłady i wskazówki,
  • Grupy dzielenia, prowadzone są przez małżeństwa ze Wspólnoty, osobno dla mężczyzn i kobiet. Stwarzają one możliwość podzielenia się swoimi refleksjami, doświadczeniami, decyzjami konkretnych zmian w swoim postępowaniu, oraz zachęcają do wzajemnej pomocy modlitewnej. Dają też szansę spojrzenia z dystansem i z nadzieją na własne problemy,
  • Czas przeznaczony wyłącznie dla małżeństwa daje możliwość spotkania ze współmałżonkiem sam na sam w taki sposób, aby był to czas przyjemny,
  • Czas wspólnie spędzany podczas posiłków, przerwy na kawę/herbatę czy na spotkaniu wieczornym (tzw. pogodny wieczór) daje możliwość spotkania i poznania innych małżeństw, które pragną oprzeć swoje życie małżeńskie i rodzinne o wartości chrześcijańskie. Może to też być czas wspólnej zabawy.

Wymiar duchowy tych spotkań związany jest szczególnie ze wspólnym przeżywaniem:

  • Mszy św. z krótką homilią nawiązującą zwykle do konferencji z danego dnia lub ją uzupełniającą
  • krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu
  • jest możliwość skorzystania z sakramentu pojednania czy też odbycia rozmowy indywidualnej lub małżeństwa z kapłanem.

Zwykle spotkania odbywają się poza miejscem zamieszkania, z dala od codziennych obowiązków – to pozwala przeżyć ten czas wspólnie z mężem czy żoną. Małżeństwa, które nie mają możliwości zostawienia swoich dzieci pod czułą opieką babci czy cioci w domu, mogą przyjechać na weekend z dziećmi. Członkowie Wspólnoty postarają się, by dzieci miały towarzystwo, opiekę i zabawę w czasie,  gdy ich rodzice potrzebują ciszy i skupienia na swoich rekolekcjach. To właśnie one będą pierwszymi  beneficjentami  owoców tych rekolekcji. Dzieci są przecież najszczęśliwsze wtedy, gdy ich rodzice bardzo się kochają i dbają o swoje wzajemne relacje!

Rekolekcje małżeńskie - rodzina