MałżeństwoDlaczego jestem w małżeństwie? Czy zastanawiałem się nad tym?

– Tak jakoś wyszło, zakochaliśmy się… i jesteśmy.

Może dla nas to tak wygląda, ale nie dla Boga. Jeśli małżeństwo uświęcone jest sakramentem, staje się dla Pana Boga bardzo ważne.

– Czy to możliwe, że moje małżeństwo jest takie ważne i ma ogromną wartość i godność? Przecież ja tego nie widzę.

Podczas pierwszego spotkania zapraszamy do odkrywania swojej godności oraz nieskończonej wartości naszego małżeństwa, zrozumienia miłości i troski, jaką Bóg obdarza nas i nasz związek. Zastawiamy się, co możemy zrobić, żeby miłość małżeńska, choćby mocno poraniona, zakwitła i uradowała nas oboje na nowo. Odkrywamy plany Boże wobec nas.

Tematy poruszane podczas pierwszego spotkania:

  • Bóg kocha mnie i moje małżeństwo i daje nam konkretne środki do odnowy naszego małżeństwa.
  • Przebaczenie jako niezbędny środek do pełnej miłości i jedności małżeńskiej.
  • Pozytywne spojrzenie na współmałżonka.

Zobacz również:  Spotkanie II      Spotkanie III


„Pilnie potrzebna jest nam nadzieja, która sprawi, że wytryśnie radość. Nadzieja, by pojawiła się radość, radość, by budować więzi.” –  Papież Franciszek